Atbrīvojums no transportlīdzekļa        ekspluatācijas nodokļa maksāšanas        

         Ja ģimenē aug bērns ar invaliditāti, tad iespējams saņemt atbrīvojumu no transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksāšanas. Atbrīvojums tiek piemērots vienam transportlīdzeklim, kas pieder ģimenei. Ja šo līdz šim neesat zinājuši, tad aizvien iespējams samaksāto nodokli atgūt par 2016 un 2017 gadu iesniedzot VID (valsts ieņēmumu dienests) iesniegumu ar lūgumu atmaksāt nodokli par īpašumā esošo transportlīdzekli. Apmaksu apliecinošie dokumenti nav nepieciešami, jo VID datu bāzē visa informācija pieejama. Rakstot iesniegumu būs jānorāda transportlīdzekļa īpašnieka dati, auto tehniskās pases dati, kā arī bankas konta numurs uz kuru vēlaties, lai tiek pārskaitīta pārmaksātā nauda.

          Invalīdu stāvvietas kartes               saņemšana

        Ja bērnam no VDEĀVK piešķirta īpaša kopšana, tad iespējams saņemt CSDD invalīdu stāvvietas karti. Diemžēl, kā izrādās, pat ne visi CSDD darbinieki zina, ka mums ir tiesības uz šo stāvvietas karti, tāpēc pēc pirmā atteikuma nepadodaties, bet lūdziet, lai CSDD darbinieks vēlreiz noskaidro šo jautājumu pie savas vadības. Ikdienā tas ļaus izmantot invalīdu stāvvietas, kā arī bezmaksas novietot transportlīdzekli Rīgas Satiksmes maksas stāvvietās. Bezmaksas transportlīdzekli var novietot arī tajās stāvvietās, kas nav aprīkotas ar invalīdu stāvvietām ( tas attiecas tikai uz Rīgas Satiksmes stāvvietām!!!). Atstājot auto neaizmirstiet logā ielikt stāvvietas karti. Stāvvietu karte darbojas visā Eiropā.

Atbalsts norēķiniem par elektrību

    Atbalsts sniedz iespēju katru mēnesi pirmās 100 mēnesī patērētās kilovatstundas apmaksāt par zemāku cenu. Papildus informāciju šeit atbalsts norēķiniem par elektrību .

Bezmaksas sabiedriskais transports

        Bērnam ar invaliditāti, uzrādot invaliditātes apliecību, kā arī personai, kas pavada bērnu ar invaliditāti, ir tiesības bez maksas izmantot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas nozīmes maršrutā, reģionālajā starppilsētu un reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā.

Apmaksāts psihologa pakalpojums

         Bērnam, kuram invaliditāte noteikta pirmreizēji, kā arī tās likumiskajam pārstāvim ir tiesības saņemt no valsts budžeta apmaksātu psihologa pakalpojumu (desmit 45 minūšu konsultācijas). Papildus informācija šeit MK noteikumi .

Atlaides muzejos

     Bērniem ar invaliditāti ir noteikta zemāka maksa par valsts muzeju sniegtajiem pakalpojumiem. Bieži vien ieeja ir bezmaksas gan bērnam, gan tā pavadonim. Par iespējamajām atlaidēm jājautā individuāli. 

Apmaksāts asistenta pakalpojums

     Bērnam ar VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas atzinumu ir iespēja saņemt asistenta pakalpojumu izglītības iestādē un pašvaldībā. Papildus informācija par asistentu pašvaldībā skatīt šeit asistents pašvaldībā  , izglītības iestādē šeit  asistents izglītības iestādē


Atvieglojums par laulāto, kurš kopj bērnu ar invaliditāti

        Ar likuma grozījumiem 13. pantā no 2017. gada noteiktas tiesības uz nodokļa atvieglojumu par nestrādājošu laulāto, kura apgādībā ir nepilngadīgs bērns, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atzīts par personu ar invaliditāti, ja nestrādājošais laulātais nesaņem ar nodokli apliekamus ienākumus vai valsts pensiju.

Pašvaldības atbalsts

       Papildus valsts atbalstam bērniem ar invaliditāti ir iespējams saņemt arī sociālo palīdzību savā pašvaldībā. Diemžēl šis atbalsts nav pieejams visās pašvaldībās. Lai uzzinātu vai šāds atbalsts pieejams jūsu dzīvesvietā nepieciešams interesēties savā sociālajā dienestā.

Atbalsts mājokļa pielāgošanai

   Bērniem, kuriem nepieciešama īpaša kopšana, ir tiesības saņemt atbalstu viena mājokļa pielāgošanai. To paredz Ministru kabineta  "Noteikumi par kārtību, kādā personas ar invaliditāti saņem atbalstu mājokļa pielāgošanai, un atbalsta saņemšanas nosacījumiem" (Nr.1170).

Valsts apmaksāti tehniskie palīglīdzekļi

      Tehniskos palīglīdzekļus ir tiesības saņemt bērniem ar ilgstošiem vai nepārejošiem organisma funkciju traucējumiem vai anatomiskiem defektiem. Par valsts budžeta līdzekļiem šādiem bērniem ir tiesības saņemt alternatīvās komunikācijas tehniskos palīglīdzekļusprotēzes, individuāli izgatavotus ortopēdiskos apavus, personīgās pārvietošanās palīgierīces, kā arī tehniskos palīglīdzekļus personām ar redzes (tiflotehnika) vai dzirdes (surdotehnika) traucējumiem. Tehnisko palīglīdzekļu izsniegšanas un saņemšanas kārtību nosaka MK noteikumi Nr.1474 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi" un MK noteikumi Nr.1472 "Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku".

  Ar tehnisko palīglīdzekļu katalogu var iepazīties šeit  http://www.nrcvaivari.lv/lv/products

Starptautiskās lidostas „Rīga” palīdzība pasažieriem

Ja esat persona ar invaliditāti (tai skaitā bērns) vai persona ar kustību traucējumiem, jums jābūt tādām pašām iespējām izbaudīt ceļojumus ar gaisa kuģi kā ikvienam citam. ES dalībvalstīs jūsu tiesības ir aizsargātas saskaņā ar regulu (EK) 1107/2006. Tajā noteikts, kādu palīdzību nodrošina lidosta un lidsabiedrība, un akcentēts, ka šī palīdzība jāsniedz bez maksas.

       Palīdzību lidostā "Rīga" var pieteikt rakstot uz epastu IPASupervisor@riga-airport.com, un jums būs pavadonis, kurš palīdzēs iziet drošības pārbaudes caur ātro režīmu - bez drūzmēšanās un stresa, pavadīs līdz iekāpšanai. Tāpat viņi palīdzēs sazināties ar sagaidītājlidostu, lai palīdzētu tikt ārā no lidostas. Papildus informācija Eiropas Savienības regula

Bezmaksas caurlaide iebraukšanai Jūrmalā

Jums ir tiesības iebraukt Jūrmalā bez maksas (pārvadājot personu ar invaliditāti). Lai saņemtu BEZMAKSAS caurlaidi nepieciešams noformēt VIENREIZĒJO iebraukšanas caurlaidi. To var izdarīt internetā šajā saitē https://epakalpojumi.jurmala.lv/Category.aspx?cat=TRANSPORT . 

Bezmaksas zobu labošana pilnajā narkozē

           Bērniem ar invaliditāti ir priekšroka bez maksas labot zobus pilnajā narkozē bez rindas Rīgas Stradiņa universitātes stomatoloģijas institūtā.

Izveido savu mājaslapu vai e-veikalu ar Mozello!

Ātri, viegli, bez programmēšanas.

Ziņot par pārkāpumu Uzzināt vairāk