Sirsnīgs paldies par atbalstu! Eduardam nepieciešamā summa 2018. gadam ir saziedota!

         ATBALSTS EDUARDAM

      

        Eduardam ir 6 gadi, viņš ir aktīvs, dzīvespriecīgs un smaidīgs bērns, apmeklē vispārizglītojošo bērnudārzu un viņam ļoti patīk vienaudžu sabiedrība.

        Pusotra  gada vecumā Eduards izslimoja smagu plaušu karsoni, arī turpmāko gadu ļoti bieži slimoja, bija nepieciešami vairāki antibiotiku kursi lai uzveiktu vīrusus, jo pats organisms netika ar to galā. Bērna attīstība apstājās un vairs nevirzījās uz priekšu. Nepilnu 3 gadu vecumā Eduardam diagnosticēja bērnības autismu, vidēji smagu garīgu atpalicību, imūnsistēmas darbības traucējumus. Speciālistu prognozes bija bēdīgas - bērns būs neapmācāms, bet vecāki nepadevās un nolēma cīnīties par bērna attīstību. 

       Pateicoties saņemtajai rehabilitācijai, intensīvam darbam mājās un bērnudārzā ir panākti būtiski uzlabojumi Eduarda attīstībā. Eduards jau šobrīd zina visus burtus, apgūst ciparus līdz 100, mācās rēķināt. Ir panākti būtiski uzlabojumi pašaprūpē, socializācijā un komunikācijā, Eduards labprāt kontaktējas un rotaļājas ar citiem bērniem.  Pēc izietā mikropolirizācijas kursa bērnam uzlabojušās koncentrēšanās spējas, uzmanības noturība.

      Zēnam aizvien grūtības sagādā rakstīšana, zīmēšana tādēļ nepieciešams attīstīt smalko motoriku. Vislielākās raizes vecākiem sagādā tas, ka Eduards aizvien nerunā. Bērns cītīgi mācās un mēģina atkārtot vārdu pirmās zilbes un šobrīd svarīgi turpināt iesākto un intensīvi strādāt pie valodas attīstības. Ļoti bieži bērni ar autismu sāk runāt ļoti vēlu, dažkārt pat tikai uz 8 gadu vecumu, tādēļ ir svarīgi nepadoties un turpināt nodarbības pie speciālistiem.

       Eduardu var atbalstīt šeit   ATBALSTS EDUARDAM


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .